Wat doet Stichting NAF?

Stichting NAF
• ondersteunt de organisatie van het jaarlijks terugkerende landelijke acrobatiekfestival met financiën, kennis en ervaring
• ondersteunt acrobatische initiatieven (speciale workshops, master classes, e.d.) 
• beheert draaiboeken voor de festivals
• onderhoudt een adressenbestand van acrobaten
• legt een Europees artiestenbestand aan
• zet een acrobatiek-archief op van tekstueel en beeldend materiaal
• is aanspreekpunt voor onderwijs en ontwikkeling van de partner-acrobatiek in Nederland
• verstrekt informatie over allerlei acrobatiekaangelegenheden, zoals opleidingen, cursussen, voorstellingen, festivals
• onderhoudt contact met de organisatie voor jeugdcircussen en de twee HBO-circusopleidingen.

Wat wil Stichting NAF?

De succesvolle Nederlandse acrobatiekfestivals zouden enorm gebaat zijn bij structurele financiële middelen. Elk jaar weer nemen de organisatieteams financiële risico's en moeten ze afwegingen maken tussen kwaliteit en haalbaarheid.
Het verwerven van lange-termijn-subsidies en/of sponsoring lijkt een moeilijk haalbare zaak. Daarom probeert St. NAF een financiële buffer op te bouwen, zodat er wat speelruimte is voor het organiseren van de festivals en andere acrobatiekinitiatieven.

Er bestaan in Nederland vele lesgroepen acrobatiek op uiteenlopend niveau, voor kinderen, jeugd en volwassenen. Het laatste decennium zijn de jeugdcircussen als paddestoelen uit de grond geschoten.
Er zijn inmiddels twee circusvakopleidingen in Nederland, Codarts Circus in Rotterdam en ACaPA (Fontys Academy for Circus and Performance Art) in Tilburg.

Wij willen de onderlinge contacten, samenwerking en doorstroom stimuleren tussen de:
• amateur- en professionele acrobatiekwereld
• jeugdcircussen, volwassenonderwijs en circusopleidingen

Partneracrobatiek is geen bezigheid die alom bekend is. Het is laagdrempelig: bijna iedereen kan acrobatiek beoefenen. Het is een unieke combinatie van fysieke inspanning, motoriek, samenwerking en presentatie, waarbij het competitieve element ontbreekt.
Stichting NAF wil deze acrobatiek meer landelijke bekendheid geven.

Bestuur en formele gegevens

Stichting NAF (Nationale Akrobatiek Federatie) heeft een bestuur dat is samengesteld uit vertegenwoordigers uit heel Nederland.

Voorzitter:   Roos de Groen, Amsterdam
Penningmeester:   Yvonne Lagerwey, Arnhem
Secretaris:   Marco van Zanten, Amsterdam
Overige leden:   Jeanette Brandsma, Groningen
Carolien Paters, Utrecht
Folkert van Rijswijk, Delft/Rotterdam
Vincent Vos, Amersfoort
Jochen Bilderbeek, Rotterdam
     
Postadres:   Stichting NAF
Jacobus Willemspad 8
1034 VX Amsterdam
Tel:   06 144 823 40
E-mail:   info@stichtingnaf.nl
Banknr:   NL26 INGB 0005 1325 01
KvK:   41210481

Notulen

2018


8 feb 2018


27 mei 2018


6 okt 2018

2017


17 mrt 2017


2 jul 2017


1 dec 2017

2016


26 feb 2016


25 sep 2016


2 dec 2016

2015
6 mrt 2015

22 nov 2015

30 dec 2015

2014
14 mrt 2014

26 aug 2014

28 nov 2014
2013
19 sept 2013

13 dec 2013
2012
20 jan 2012

13 apr 2012

29 jun 2012

9 nov 2012
2011
27 mrt 2011

22 mei 2011

25 nov 2011
2010
29 juni 2010

17 sep 2010

10 dec 2010

Nieuwsbrieven


okt 2020

mei 2019

maart 2016

juni 2014

maart 2013

mei 2012

juni 2011

april 2010

Jaarrekeningen


2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

end faq